Verilənlər bazası mövzusundakı videolar

13939 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası nədir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
3833 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemləri var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2141 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası proqramçısı nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2127 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası administratoru nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2516 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemlərinə daha çox tələbat var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1750 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası ilə bağlı mövcud trendlər və gələcək perspektivlər nələrdir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1572 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
İnformasiya Texnologiyaları
Ramin Orucov

Verilənlər Bazası

Mövzu etiketləri