Verilənlər bazası mövzusundakı videolar

13539 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası nədir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
3752 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemləri var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2092 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası proqramçısı nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2033 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası administratoru nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2442 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemlərinə daha çox tələbat var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1694 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası ilə bağlı mövcud trendlər və gələcək perspektivlər nələrdir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1526 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
İnformasiya Texnologiyaları
Ramin Orucov

Verilənlər Bazası

Mövzu etiketləri