Verilənlər bazası mövzusundakı videolar

12981 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası nədir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
3618 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemləri var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2031 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası proqramçısı nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1916 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası administratoru nələri bilməlidir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
2333 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Hansı verilənlər bazası sistemlərinə daha çox tələbat var?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1624 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Verilənlər bazası ilə bağlı mövcud trendlər və gələcək perspektivlər nələrdir?

İnformasiya Texnologiyaları Ramin Orucov
1459 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
İnformasiya Texnologiyaları
Ramin Orucov

Verilənlər Bazası

Mövzu etiketləri