Maliyyə hesabatları mövzusundakı videolar

5607 dəfə izləndi. 24 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə hesabatları nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
893 dəfə izləndi ve 5 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə vəziyyəti və ya balans haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
924 dəfə izləndi ve 7 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə nəticəsi (Mənfəət və Zərər) haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1200 dəfə izləndi ve 3 nəfər faydalı gördü.

Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
918 dəfə izləndi ve 3 nəfər faydalı gördü.

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
980 dəfə izləndi ve 4 nəfər faydalı gördü.

İzahlı qeydlər və uçot siyasəti nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
692 dəfə izləndi ve 2 nəfər faydalı gördü.