Maliyyə hesabatları mövzusundakı videolar

4557 dəfə izləndi. 23 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə hesabatları nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
772 dəfə izləndi ve 5 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə vəziyyəti və ya balans haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
731 dəfə izləndi ve 7 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə nəticəsi (Mənfəət və Zərər) haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
905 dəfə izləndi ve 3 nəfər faydalı gördü.

Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
756 dəfə izləndi ve 3 nəfər faydalı gördü.

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
826 dəfə izləndi ve 3 nəfər faydalı gördü.

İzahlı qeydlər və uçot siyasəti nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
567 dəfə izləndi ve 2 nəfər faydalı gördü.