Maliyyə hesabatları mövzusundakı videolar

2317 dəfə izləndi. 14 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə hesabatları nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
463 dəfə izləndi ve 4 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə vəziyyəti və ya balans haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
375 dəfə izləndi ve 5 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə nəticəsi (Mənfəət və Zərər) haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
434 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
367 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
403 dəfə izləndi ve 2 nəfər faydalı gördü.

İzahlı qeydlər və uçot siyasəti nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
275 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.