Maliyyə hesabatları mövzusundakı videolar

7450 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə hesabatları nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1170 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə vəziyyəti və ya balans haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1352 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Maliyyə nəticəsi (Mənfəət və Zərər) haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1490 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Kapitalda dəyişiklik haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1242 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
1260 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

İzahlı qeydlər və uçot siyasəti nədir?

Mühasibat Uçotu Elsevər İbadov
936 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.