Ailə tipləri mövzusundakı videolar

5126 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Hansı ailə tipləri var və hər tipin psixo - sosial xüsusiyyətləri nələrdir?

Psixologiya Taryel Faziloğlu
1460 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Ailə tiplərinin ailələrin möhkəmliyində rolu nədən ibarətdir?

Psixologiya Taryel Faziloğlu
673 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Ailə tipinin uşaqlar üzərindəki təsirləri nələrdir?

Psixologiya Taryel Faziloğlu
729 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Müxtəlif ailə tiplərinin insanların psixologiyasına təsirləri nələrdir?

Psixologiya Taryel Faziloğlu
670 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Gənc, lakin uşaqsız ailələr hansı tipə aid edilir?

Psixologiya Taryel Faziloğlu
715 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.