Millətçilik mövzusundakı videolar

3531 dəfə izləndi. 80 nəfər faydalı gördü.

Etnos və millətin fərqi nədən ibarətdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
942 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Vətəndaş və etnik milliyyətçilik?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
546 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycanda Millətin formalaşması nə zaman baş vermişdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
850 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycan türkləri nə zaman və nə üçün Azərbaycanlı adlandırıldılar?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
592 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycançılıq nədir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
601 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
Politologiya
Ceyhun Mahmudlu

Mövzu etiketləri