Millətçilik mövzusundakı videolar

3738 dəfə izləndi. 80 nəfər faydalı gördü.

Etnos və millətin fərqi nədən ibarətdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
989 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Vətəndaş və etnik milliyyətçilik?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
567 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycanda Millətin formalaşması nə zaman baş vermişdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
888 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycan türkləri nə zaman və nə üçün Azərbaycanlı adlandırıldılar?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
656 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycançılıq nədir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
638 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
Politologiya
Ceyhun Mahmudlu

Mövzu etiketləri