Millətçilik mövzusundakı videolar

3055 dəfə izləndi. 80 nəfər faydalı gördü.

Etnos və millətin fərqi nədən ibarətdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
858 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Vətəndaş və etnik milliyyətçilik?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
477 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycanda Millətin formalaşması nə zaman baş vermişdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
716 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycan türkləri nə zaman və nə üçün Azərbaycanlı adlandırıldılar?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
504 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycançılıq nədir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
500 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
Politologiya
Ceyhun Mahmudlu

Mövzu etiketləri