Millətçilik mövzusundakı videolar

2006 dəfə izləndi. 6 nəfər faydalı gördü.

Etnos və millətin fərqi nədən ibarətdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
627 dəfə izləndi ve 2 nəfər faydalı gördü.

Vətəndaş və etnik milliyyətçilik?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
310 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycanda Millətin formalaşması nə zaman baş vermişdir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
421 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycan türkləri nə zaman və nə üçün Azərbaycanlı adlandırıldılar?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
344 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Azərbaycançılıq nədir?

Politologiya Ceyhun Mahmudlu
304 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.
Politologiya
Ceyhun Mahmudlu

Mövzu etiketləri