Microsoft Excel mövzusundakı videolar

650 dəfə izləndi. 3 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs:1 ( Excel haqqında məlumat )

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
223 dəfə izləndi ve 1 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs:2 (şablonlar, elektron cədvəl, açıq elektron cədvəllər)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
167 dəfə izləndi ve 2 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 3 (xanalar)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
65 dəfə izləndi ve 0 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 4 (iş vərəqləri)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
49 dəfə izləndi ve 0 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 5 (format əməliyyatları)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
60 dəfə izləndi ve 0 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 6 ( düsturlar )

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
86 dəfə izləndi ve 0 nəfər faydalı gördü.
Kompyuter mühəndisliyi
Etibar Seyidzadə

Mövzu etiketləri