Microsoft Excel mövzusundakı videolar

2497 dəfə izləndi. 96 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs:1 ( Excel haqqında məlumat )

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
693 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs:2 (şablonlar, elektron cədvəl, açıq elektron cədvəllər)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
495 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 3 (xanalar)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
306 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 4 (iş vərəqləri)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
279 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 5 (format əməliyyatları)

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
317 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.

Microsoft Excel dərs: 6 ( düsturlar )

Kompyuter mühəndisliyi Etibar Seyidzadə
407 dəfə izləndi ve 16 nəfər faydalı gördü.
Kompyuter mühəndisliyi
Etibar Seyidzadə

Mövzu etiketləri